UAB "Teisininkas"
+370 698 03257

Apie mus

logo

 

 

 

 

 
UAB „Teisininkas“  įregistruota 1991 m. rugpjūčio 14 dieną.
Nuo įregistravimo dienos įmonė dirba pelnydama pasitikėjimą savo klientų atžvilgiu ir teikdama paslaugas, kurios buvo ir yra naudingos įmonės klientams.
Mūsų įmonė netalpina jokių reklamų ir neužsiima informacijos platinimu internete ar kituose registruose, nesiima jokių kitokių veiksmų, kurių dėka įgautų pranašumą prieš kitas įmones. Įmonė dirba sąžiningai, drausmingai, savo prisiimtus įsipareigojimus įvykdo laiku ir nepalieka jokių priekaištų klientams.
Įmonės darbuotojų sąžiningumas ir lojalumas klientų atžvilgiu suteikia įmonei pranašumą prieš kitas teisines įmones ir nereikalauja jokių kitų privilegijų iš klientų, kurie savo gautą informaciją perduoda iš lūpų į lūpas ir tai duoda mūsų įmonei labai gerus rezultatus naujų klientų įsitikinimui, kad jų pateikti ir pageidaujami reikalavimai bus įvykdyti.
Įmonės darbuotojai yra lojalūs įmonei ir nuo 1991 metų nesikeičia.
Nuo įmonės įkūrimo dienos jokių nusiskundimų įmonės darbuotojų ar įmonės direktoriaus atžvilgiu negauta.
Įmonė nuolat remia ir teikia labdarą asociacijoms ir kitoms įmonėms, kurios turi teisę gauti labdarą.
Įmonės direktorius Antanas Sirtautas užima ne tik UAB „Teisininkas“ direktoriaus pareigas, bet yra Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vado pavaduotojas teisiniais klausimais.